Ein Gwerthoedd

 • Byddwn yn anrhydeddu canlyniad refferendwm yr UE 2016.
 • Byddwn yn cael ein tywys gan etholwyr Cwm Cynon.
 • Ni fydd yn rhaid i ni ddilyn ‘whip plaid’ gan olygu ein bod yn rhydd i bleidleisio er budd Cwm Cynon.
 • Byddwn yn dangos parch, yn hygyrch ac yn gwrando ar drigolion Cwm Cynon.
 • Byddwn yn ymgyrchu dros fentrau busnes newydd ac yn cefnogi menter gartref.
 • Byddwn yn ymladd dros ailagor gorsafoedd heddlu a phlismona mwy gweladwy.
 • Byddwn yn dilyn agenda sy’n canolbwyntio ar y dyfodol ac sy’n helpu i foderneiddio gwasanaethau a seilwaith.
 • Byddwn yn meithrin bondiau cryfach rhwng San Steffan a Chwm Cynon.
 • Byddwn yn cefnogi moderneiddio Senedd y DU, gan gynnwys:
  • Cyflwyno cynrychiolaeth gyfrannol.
  • Diddymu cyfoedion etifeddol.
 • Credwn:
  • Mae angen dod â mesurau cyni i ben.
  • Dylid dileu contractau dim oriau.
  • Mae gofal iechyd am ddim trwy’r GIG yn hanfodol.
  • Nid yw credyd cyffredinol wedi gweithio ac mae angen ail-fynd i’r afael ag ef.

Cefnogwch ein gweledigaeth os gwelwch yn dda
Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch siomi gan Lafur yn y maes hwn yna defnyddiwch eich pleidlais yn ddoeth a phleidleisiwch dros Parti Cwm Cynon.